Special Notice on KPWKM’s MyKasih Kapital programme

We refer to recent announcements by the Ministry of Women, Family and Community Development (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM) concerning a microfinancing scheme for women entrepreneurs named MyKasih Kapital. We understand from media publications that MyKasih Kapital aims to provide women with small grants to encourage them to do business.We wish to clarify that the MyKasih Kapital programme is in NO WAY RELATED to MyKasih Foundation.MyKasih Foundation is a private non-profit organisation, with a mission to help B40 families and students through food aid, education and sustainable livelihood programmes.For any inquiries on the Ministry’s MyKasih Kapital programme, please visit their website on www.yknm.org.my or email info@yknm.org.my.

Kami merujuk kepada pengumuman oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) berkenaan skim pembayaran mikro untuk usahawan wanita yang digelar MyKasih Kapital.Kami difahamkan daripada penerbitan media bahawa MyKasih Kapital menyediakan geran kecil untuk memupuk semangat keusahawanan dikalangan wanita.Kami ingin menjelaskan bahawa program MyKasih Kapital TIADA KAITAN sama sekali dengan Yayasan MyKasih.Yayasan MyKasih adalah sebuah organisasi swasta yang tidak berasaskan keuntungan (non-profit), dengan misi membantu keluarga dan pelajar dari golongan B40 melalui bantuan makanan, pendidikan dan program sara hidup.Untuk sebarang pertanyaan mengenai program MyKasih Kapital yang dijayakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), sila layari laman web Yayasan Kebajikan Negara Malaysia di www.yknm.org.my atau e-mel info@yknm.org.my.